Koenis Training en Coaching

Communicatie Trainingen

communiceren met je hoofd en met je hart

Goede communicatie is een voorwaarde om te kunnen samenwerken, te functioneren en om jezelf verder te ontwikkelen. Het betekent meer dan zeggen wat jij wilt. Het betekent ook goed luisteren en waarnemen, je verplaatsen in de ander, en die proberen te begrijpen.

Trainingen zijn leervormen met veel oefeningen, nagespeelde praktijksituaties en rolspelen gericht op vooraf geformuleerde einddoelen met enige ondersteunende theorie. Veelal zijn er bij toerbeurt een of twee deelnemers aan het oefenen, cq rolspelen; de anderen observeren, waarna groepsevaluatie volgt.

We bieden trainingen aan gericht op communicatie, samenwerken, presteren en presenteren. De trainingen kunnen zowel één als meerdere dagen duren. Dat hangt af van uw vraag en uw budget.

Bij Communicatietrainingen ligt het accent op gesprekstechnieken om beter je doel te bereiken en/of beter samen te werken.

Bij Presteren ligt het accent op het vermogen tot aanpassen in de steeds veranderende en meer technologische maatschappij.

Bij Presenteren ligt het accent op het toespreken van een publiek, je leert omgaan met spanning, je leert je boodschap helder en aantrekkelijk te presenteren op een manier die het publiek onthoudt.

Bij korte trainingen, de zogenaamde Specials, gaan we flink Sparrenover speciale vragen of onderwerpen die u heeft en die u liefst zo snel mogelijk opgelost wil zien. Deze trainingen kunnen al binnen een paar dagen worden gegeven en zijn zeer effectief.


Hans Koenis | Weesperzandpad 6 1111 RT Diemen | 020 471 39 13 | 06 245 487 88 | info@hanskoenis.nl